24 май 2018 г. – Тържествено честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Госпожа Магдалена Гергьовска – старши учител в начален етап в нашето училище е отличена с Годишна награда на Община Смолян за 2018 г. за проведени с учениците извънкласни дейности с екологична насоченост, ефективно партньорство с родителите, подготовка на училищния отбор за участие в Националната викторина „Да запазим децата на пътя и успешно прилагане на придобити умения за работа с ученици със специални образователни потребности.

Поздравления за наградата!