Празник на буквите в първи клас

На 28.03.2024 г. първокласниците и госпожа Магдалена Гергьовска ни подариха пъстър и вълнуващ празник „Ние вече сме грамотни“. Поздравяваме ги и им пожелаваме здраве и все същата любознателност в света на знанието, което е сила и богатство!