Грамота за Гергана Кузманова в конкурс на регионална библиотека „Николай Вранчев“

Поздравяваме Гергана Кузманова от седми клас за получената грамота – трето място в конкурс на регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян – „Левски в моето сърце“ и Стефка Пеевска – старши учител!