Училищен кръг на Bulgarian National English Spelling Bee

На 10.03.2017 г. в училище се проведе училищен кръг на Bulgarian National English Spelling Bee. В състезанието участваха девет ученици на възраст от 9 до 13 години, които показаха много добри познания по английски език. Учениците се състезаваха в осемнадесет кръга. На първо място се класира Божидара Ат. Малкочева от пети клас, втора се класира Мария – Магдалена Илиянова Минцева, също от пети клас. Двете ученички са класирани за регионалното състезание в гр. Пловдив. Всички участници получиха грамоти и специални гривни. Добрата организация е заслуга на госпожа Сийка Шопова – старши учител по английски език.