Отлични резултати на нашите четвъртокласници в НВО – уч. 2018/2019 г.

Поздравяваме учениците от ІV клас за отличните резултати на НВО за уч. 2018/2019 г. Училищата от област Смолян по резултати са на първо място в страната, нашите четвъртокласници са на първо място по математика и човекът и природата, това означава първи резултата в страната. Браво на учениците, на учителите: Магдалена Гергьовска – ст. учител, класен ръководител на ІV клас и Михал Батаклиев – ст. учител на група в ЦОУД! Благодарност и на родителите за доверието и подкрепата!

Информацията е от презентация на г-жа Лидия Парпулева – старши експерт за обучението в начален етап в РУО – Смолян и се предоставя с нейно съгласие.

Благодарим!