Тържествено честване на 200 години просветно дело в Широка лъка

30.01.2018 г. – На заседание на Обществения съвет към кметство Широка лъка Васил Седянков – кмет, предложи тържественото честване да се проведе на 09.06.2018 г. от 10.30 ч. с почетен патронаж на г-н Бойко Борисов – министър – председател на Република България и организационен комитет в състав: председател: Красимир Вълчев – министър на образованието и науката; заместник – председатели: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян, д – р Даниела Дариткова – народен представител и д – р Красимир Събев – народен представител; секретари: Васил Седянков – кмет на с. Широка лъка, Маруся Бочукова – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в с. Широка лъка и Стоянка Тенова – директор на НУФИ „Широка лъка“; членове: Недялко Славов – областен управител на Област Смолян, Димитър Кръстанов – председател на Общински съвет – Смолян, Адриан Петров – заместник – областен управител, Мария Семерджиева – началник на РУО на МОН – Смолян, Венера Аръчкова – заместник – кмет на Община Смолян, Момчил Николов – секретар на Община Смолян, Зоя Начева – директор на Държавен архив – Смолян, Таня Марева–директор на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, Янко Пелтеков – председател на НЧ „Екзарх Стефан – 1872“ в с. Широка лъка и Гергана Чотрева – секретар на НЧ „Екзарх Стефан – 1872“ в с. Широка лъка.

19.03.2018 г. – в гр. Смолян при г – н Николай Мелемов – кмет на Община Смолян се проведе работна среща на организационния комитет, на която присъстваха по – голяма част от състава.

Васил Седянков – кмет на с. Широка лъка съобщи, че са получени потвърдителни писма от всички членове на организационния комитет.

Маруся Бочукова – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в с. Широка лъка, съобщи дейностите, които се подготвят за периода 04.06. – 09.06.2018 г. и след уточнения ще се оформят в програма.

Таня Марева – директор на регионалния исторически музей в гр. Смолян,предложи да се обяви дарителска акция за събиране на стари училищни документи, тетрадки и учебни пособия, с които да се подреди музейна сбирка.

Зоя Начева – директор на Държавен архив – Смолян, съобщи, че заедно с колегите ще сканират снимки и документи за изложба.

Венера Аръчкова – заместник – кмет на Община Смолян, заяви, че ще съдейства за изработване на значки и плакети.