УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
• Насърчавайте детето да бъде активно;
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


Училището на „Люлката“

Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” се намира в непосредствена близост до центъра на село Широка лъка, училище с над 180 годишна история, богати традиции и собствен облик. През далечната 1937 г., когато родолюбивите широколъчани решили да построят сградата на училището, те преценили, че най–подходящо е това място, защото по празници на него се виели хората и се правили Гергьовските люлки – местността „Люлката“.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ Широка лъкаУчилището е построено по проект на първата жена архитект в България – арх. Мара Захариева и с усилията на училищното настоятелство, дарения и доброволен труд от цялото население на Широка лъка. През 1949 г. училището приема името на поета Никола Йонков Вапцаров.

Предшественик на нашето училище е килийното училище, открито през 1832 г. в къщата на Тодор Паламарчов с учител Атанас Григоров. През 1834 г. селото получава разрешение за построяване на черква. Тогава, редом с камбанарията на издигнатата само за 38 дни черква “Успение на Света Богородица”, се построява едноетажна сграда, предназначена за училище, състояща се от коридор и две класни стаи. През 1888 г., в съседство се строи друга училищна сграда на два етажа.

 

Родопа – чан и песен.
Родопа – бистър извор и планински вятър.
Родопа – приказка и сън.

В сърцето на тая многоцветна планина, в полите на белоснежния
Карлък се белеят къщите на Широка лъка, чува се каба гайда, звън на чанове и песен…

Два реда къщи, стъпили на камък,
стоят от векове непоклатимо.
Така стои тук българинът само
и ще стои, дорде Родопа има.
Широка лъка – стара звънка песен
и корен в българската пръст корава.
Какво, че хоризонтът ти е тесен,
сърцата в тебе името ти дават.

Димитър Златев