Тържествено честване на 200 години просветно дело в Широка лъка

На 09.06.2018 г. в залата на читалище „Екзарх Стефан – 1872“ се проведе тържествено честване на 200 години просветно дело в Широка лъка.

Как се случи това честване? Как от 185 години просветно дело преминахме на 200 години?

Цитат от книгата на проф. Ради Радичев /широколъчанин, университетски преподавател, краевед / „Широка лъка – 200 години просветно дело“ / София 2018 /:

„През месец юни 2017 г. в Широка лъка тържествено бе чествана 185 години просветно дело в селото т. е. за начало на тази дейност се считаше 1832 г. Запознавайки се със становището на различни изследователи / летописци на Широка лъка / по този въпрос стигнах до извода, както отбелязах по – горе, че доста по – рано, преди 1820 г. в Паламарчовата къща е започнало обучението на четмо и писмо на децата в Широка лъка.

Затова помолих организатора на честването на 185 годишнината директора на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ Маруся Бочукова да ми даде думата, за да запозная присъстващите на честването с моите изследвания по въпроса. Госпожа Бочукова любезно удовлетвори молбата ми и не само това, но и направи необходимите проучвания в Държавния архив – Смолян които доказват, че първият учител в Широка лъка е Костадин Василев – Шоко, който през 1818 г. „събрал дребните деца в Широка лъка и започнал да учителствува“.

На изпратеното писмо от директора на основното училище г–жа Маруся Бочукова до Националния музей на образованието в гр. Габрово с копия на архивните доказателства и историческа справка, се получи отговор / вх. № 142 / 20.12.2017 г. /. В писмото г – жа Мая Карагьозова – директор на Националния музей на образованието в Габрово пише: „Въз основа на изпратената от Вас историческа справка и направена от нас проверка, потвърждаваме, че просветно дело във Вашето селище съществува от 1818 г. Това Ви дава право през 2018 г. да чествате 200 години просветно дело“.

Дейностите се осъществиха по следната програма:

04.06.2018 г.
14.00 ч. – Откриване на изложба „Двеста години просветно дело – началото“. За изложбата получихме професионална подкрепа от Зоя Начева и служители от Държавен архив – Смолян и Таня Марева и служители от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян;

06.06.2018 г.
18.30 ч. – Разговор за духовността с проф. Ради Радичев – преподавател в Минно – геоложки университет в гр. София, широколъчанин, краевед;

07.06.2018 г.
10.30 ч. – Регионална конференция на тема: „Първите просветни огнища в Родопите – в миналото и днес“, със съдействието на РУО на МОН – Смолян. В конференцията участваха: СУ „Антим І“ – гр. Златоград, СУ „Васил Дечев“ – гр. Чепеларе, ОУ „Цар Симеон І“ – с. Павелско, ОУ „Стою Шишков“ – гр. Смолян, кв. Устово и нашето училище. Всеки екип представи презентация за просветното дело в миналото и днес. Нашата презентация се изготви и представи от Стефка Пеевска – старши учител.

От РУО на МОН – Смолян присъстваха: Мария Сотирова – старши експерт по български език и литература, инж. Нина Алексиева – старши експерт по професионално образование и обучение и Теодора Щерева – старши експерт по физическо възпитание и спорт;

08.06.2018 г.
10.30 ч. – Концерт на учениците от НУФИ „Широка лъка“;

09.06.2018 г.
10.30 ч. – Тържествено честване;
12.00 ч. – Разглеждане на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, където гостите видяха презентацията за нашето училище, изготвена от Стефка Пеевска и „Златна книга на просветното дело в Широка лъка“, създадена специално за празничното честване, в която са вписани имената на всички учители от 1818 г. до днес, имената на читалищните дейци, както и членовете на организационния комитет, имената на дарителите.

В препълнената зала на читалище „Екзарх Стефан – 1872“ посрещнахме гостите, сред които: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян, Димитър Кръстанов – председател на Общинския съвет, общински съветници, Недялко Славов – областен управител, Мария Семерджиева – началник на РУО на МОН – Смолян, Васил Седянков – кмет на Широка лъка, директори на училища, сред тях Сашка Бакшишева – директор на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково – асоциирано към Системата на асоциираните към ЮНЕСКО училища, с група учители, учители – ветерани, родители, гости и приятели на училището.

Учениците от нашето училище, от НУФИ „Широка лъка“ и децата от детска градина „Детелина“ представиха запомняща се програма, участваха също учители – ветерани, родители и проф. Ради Радичев.

Получихме много цветя и поздравителни адреси, сред тях от Бойко Борисов – министър – председател и Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.

Благодарим на всички!