Училището в периода 1956-1968 г.

• През учебната 1956/1957 г. – училището е наградено с орден “Кирил и Методий” ІІ степен.

• Широколъшкото основно училище прераства в осмокласно /открива се VІІІ клас/ през учебната 1959/1960 г.

• Необходимостта от изграждане на нова пристройка се поставя през 1964 г. на предизборна среща с кандидата за народен представител г-н Стефан Стефанов – генерален директор по това време на МОК “ГОРУБСО”. Той обещава финансиране от 80 000 лв. за четириетажна сграда, които по–късно са приведени целево.
Първата копка се поставя през същата година. По това време директор на училището е Манол М. Радичев, а кмет на селото е Стою Гергьовски.
Сградата се построява с голям ентусиазъм на учители, ученици и цялото население.

• На 19.01.1967 г. /старият Йордановден/ ученици и учители влизат в новата пристройка. Тогава се въвежда за пръв път кабинетна система на обучение в Смолянски окръг.

• На 01.04.1968 г. в селото е открит Дом за деца и юноши, а децата се обучават в основното училище.