История

• През 1818 г. учителят Костадин Василев – Шоко поставя началото на учебното дело в Широка лъка. В къщата на Тодор Паламарчов започват обучението си първите ученици.

• През 1834 г. местните хора построяват църква. Редом до камбанарията на църквата ”Успение на св. Богородица”, изграждат едноетажна сграда за самостоятелно килийно училище.
С възрожденски дух местните учители Стоил Балабански, Никола Узунски и Стоян Мерджанов продължават делото.
Заслуга за новобългарското училище имат амбициозните учители Петър Велчев от Перущица и Ангел Маргаров от Батак.

• Стою Илиев Калайджиев – възпитаник на Йоаким Груев, въвежда рибния буквар през 1864 г. На 11 май 1865 г. пред възторженото население организира първото честване на славянските първоучители Кирил и Методий.

• В просветното дело на Широка лъка е забележителна дейността на учителя Георги Ламбрев Богданов, дошъл от гр. Пловдив през 1872 г., възпитаник на Йоаким Груев. Въвежда класно урочната система, изработва нова учебна програма, разделя учениците по възраст, въвежда писане с калем, организира курсове за ограмотяване на населението. Денем учи децата, а нощем подготвя възрастните за великото дело на Освобождението.

• През 1888 г. родолюбивото население изгражда нова модерна за времето си двуетажна училищна сграда.

• Трайна следа в следосвобожденския период оставят учителите Ангел Попгеоргиев, Лука Дамянов Каров и Дойчо Ст. Каров.

• От 1907 г. училището става основно с три прогимназиални класа.
Ярко присъствие в утвърждаването на културно-просветните традиции имат учителите: Вълко Узунов, Калин Пейков, Петър Бочуков, Тодор Масурски, Калин Абрашев, Тодор Мурджев и др.

Училището в периода 1914 г. – 1935 г.

През 1937 г. е построена третата училищна сграда по проект на арх. Мара Захариева, първата архитектка у нас.

• 1949 г. – училището приема името на поета Никола Й. Вапцаров /от “Св. Пантелеймон”/

Училището в периода 1956-1968 г.

• През 1987 г. е изградена нова пристройка – спортна зала и работилница по дървообработване – и ОУ “Н.Й.Вапцаров” придобива днешния си облик. Верни на традициите на миналото ученолюбивите поколения отстояват трудностите на времето и пазят българската си идентичност и достойнство!

• Костадин Шоков е учител от 1892 г. до 1895 г. Седмичната натовареност на учениците е 30 часа. Обучението започва около Димитровден и свършва на Св.Св.Кирил и Методий с тържествено утро, на което раздават свидетелства и нахут за здраве.

• В периода 01.12.1897 г. – 01.03.1898 г. се открива неделно и вечерно училище. Учениците са разпределени в три курса: неграмотни, грамотни и напреднали.

• 1972 г. – на 140 г. си юбилей училището е наградено с орден “Кирил и Методий “ І степен

• През учебната 1985/1986 г. Марко Анастасов Куртев е заместник-директор в училището.

– От 01.09.1988 до 01.07.1997 г. е директор на ОУ “Никола Йонков Вапцаров”.
– Тези години на преход са трудни за страната и за българското училище – липса на пари за ремонти, отопление, финансов дефицит във всички сфери на живот.
– Учителският колектив през тези трудни години изпълнява достойно учителската си мисия.

• През 1998 г. за директор на училището е избрана Маруся Ат. Бочукова.