Обществен съвет

Състав на Обществения съвет в ОУ „Никола Й. Вапцаров“:

Радка Л. Стойчева – председател

Малин Ас. Малинов

Наташа Кр. Александрова Хаджиева

Гергана Ан. Чотрева

Константин Ив. Домашенко


Покана до родителите за събрание на 23.11.2022 г.  Разгледай |  Изтегли


Покана до родителите за събрание на 28.11.2019 г.  Разгледай |  Изтегли


Правомощия на обществения съвет  Разгледай |  Изтегли