Обществен съвет

Състав на Обществения съвет в ОУ „Никола Й. Вапцаров“:

Илияна Др. Домашенко – председател

Любка Ив. Петрова

Румяна М. Ханджиева

Атанас Г. Малкочев

Ангел Добриков