Обществен съвет

Състав на Обществения съвет в ОУ „Никола Й. Вапцаров“:

Любка Петрова – председател

Малин Малинов

Румяна Ханджиева

Гергана Чотрева

Константин Домашенко


Покана до родителите за събрание на 28.11.2019 г.  Разгледай |  Изтегли


Правомощия на обществения съвет  Разгледай |  Изтегли