Новини

Читалище „Екзарх Стефан – 1872“ в Широка лъка тържествено празнува 150 годишнината си

На 10.09.2022 г. нашето читалище „Екзарх Стефан – 1872“ в Широка лъка тържествено празнува 150 годишнината си. Удивително е, че през 1872 г. при учредяването му участват учители, с водеща роля на Георги Богданов, оставил трайна следа в учебното дело в Широка лъка. Така е и до днес – читалището и ОУ „Никола Й. Вапцаров“ вървят заедно в духовния път на Широка лъка! Благодарим за получената грамота и почетен знак за активно участие на училището в читалищната дейност!

Тържествено честване на 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

На 23.05.2022 г. възобновихме традиционното факелно шествие. В него се включиха ученици и учители от нашето училище, ученици, учители и родители от детска градина „Детелина“, ученици от НУФИ „Широка лъка“, общественици.

На тържеството в училище г – жа Маруся Бочукова – директор, връчи грамоти на учители и ученици, след решение на педагогическия съвет. Наградените учители са: Иванка Радичева – старши учител на група в ЦОУД, Сийка Шопова – старши учител по български език и литература и английски език и Маргарита Шишкова – учител по математика, информационни технологии, физика и астрономия.

Поздравяваме г – жа Иванка Радичева – старши учител, която получи заслужено Годишна награда на Община Смолян! Отличието се връчи на 24 май 2022 г. от кмета на Община Смолян – Николай Мелемов. Благодарим за наградата!

Приятели на природата

Във връзка с провеждане на Седмица на гората на 12.04.2022 г. се осъществиха следните дейности: пред учениците от нашето училище инж. Николая Никова от ТП ДГС „Широка лъка“, с. Широка лъка, представи презентация на тема: „Традиции в честването на Седмица на гората в България“; засаждане на дръвчета в района на училището. Благодарим на инж. Никова и лесничеите за сътрудничеството!


Среща по НП „Иновации в действие“ Разгледай |  Изтегли


Среща по проект SEEVAL / Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности / № 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

На 31.03. и 01.04.2022 г. в хотел „Армира“ – Старозагорски минерални бани, в проведената среща на пилотните училища в България по проект SEEVAL, от нашето училище участва Сийка Шопова – старши учител, член на училищния екип по проекта. Госпожа Шопова с удовлетворение сподели, че осъществените дейности – обмяна на добри практики в областта на социално и емоционално образование, групови дискусии, презентации, SWOT анализ на прилагане на общо училищен подход за социално и емоционално образование, работилница – Форум театър, са полезни и обогатяващи.

Среща по проект SEEVAL / Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности

Отличия за наши ученици от седми клас в 14 Национален конкурс за детско творчество „Кукери“

През м. март 2022 г. ученици от седми клас участваха в 14 Национален конкурс за детско творчество, организиран от народно читалище „Съгласие 1905“, гр. Българово и Кметство – гр. Българово, общ. Бургас. В категория „Литература“ Кристина Пелтекова е отличена с второ място, в категория „Изобразително и приложно изкуство“ Теодора Николова получи поощрителна награда. Поздравяваме наградените момичета и г – жа Стефка Пеевска – ръководител.

Проект „Научи се да караш ски“ 2022 г.

От 14.03.2022 г. до 17.03.2022 г. ученици от четвърти клас участваха в проект „Научи се да караш ски“ 2022 г. С четвъртокласниците беше г – жа Маргарита Чакърова – класен ръководител – с грижи и подкрепа. Благодарим на всички, които направиха възможен проекта и ни включиха в него!

Училищен кръг от национално състезание по английски правопис – „Spelling Bee“

На 24.02.2022 г. се проведе училищен кръг на национално състезание по английски правопис „Spelling Bee“. За първи път в състезанието участваха ученици от начален етап. Нашите победители са: Атанас Малинов – 3 клас и Теодора Николова – 7 клас. На второ и трето място са съответно: начален етап – Димитър Караданов – 2 клас, Теодора Царева – 2 клас; прогимназиален етап – Габриела Караданова – 7 клас, Димитър Бечев – 7 клас.

Паричните награди отново са осигурени от г-н Георги Здравков, внук на г-жа Вера Здравкова – дългогодишен учител в нашето училище. Благодарим на г-н Здравков! Състезанието се организира и проведе от г-жа Сийка Шопова и г-жа Маргарита Шишкова.

07.12.2021 г. – Патронен празник на ОУ „Никола Й. Вапцаров“

Поздрав на Маруся Бочукова – директор за патронния празник на училището – 7 декември 2021 г.

Уважаеми учители, ученици, родители, служители,

По неумоломите закони на времето отново е 7 декември, годината е 2021 г. На този ден нашето училище „Никола Й. Вапцаров“ има празник – патронен.

Уважаеми ученици,

Никола Й. Вапцаров – поетът на морето и машините е роден на 7 декември 1909 г.

През 1940 г. излиза първата му и единствена стихосбирка – „Моторни песни“ със стихове, които се помнят.

Поетът е разстрелян на 23 юли 1942 г. В часовете между смъртната присъда и разстрела Вапцаров пише две стихотворения, които дава на съпругата си Бойка.

Целият му кратък земен път и поезия ни разтърсват със силата на човешкото достойнство, талант и възхищение пред живота, въпреки страшните изпитания, които той му поднася!

Искаме да ви напомним, че „най – красивата гледка се разкрива след най – трудното изкачване“. По пътя има и падане и силата да се изправиш и тръгнеш отново е равна на силата на изкачването! Стремете се нагоре и вярвайте, че ще успеете!

Уважаеми родители, благодарим ви, че сте до вашите деца в делник и празник! Ние с вас имаме една цел – техният успех! Какво е успех? Да се смееш често и много, да цениш красивото, да знаеш, да откриваш най – доброто у другите, да оставиш света малко по – добър…

Уважаеми колеги, вярвам във вас! Във вашия професионализъм и човечност! Не забравяйте, че всеки ден подарявате света на учениците! Благодаря ви!

Благодарност на мъжете и жените от непедагогическия персонал! Ценим вашия труд!

Преклонение и благодарност на всички колеги и служители, свързали живота си с нашето училище!

Отново празнуваме от разстояние в електронна среда. Отново звучат стихове на Вапцаров! Заедно сме.

Честит празник!
Маруся Бочукова – директор

Празнична програма

Накратко за живота на Никола Йонков Вапцаров

Вяра

Пролет

Прощално