Новини

Информация във връзка с обявеното извънредно положение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
• Насърчавайте детето да бъде активно;
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Училищен кръг на националното състезание по правопис на английски език – Spelling Bee

На 24.02.2020 г. за поредна година в нашето училище се проведе училищен кръг на националното състезание по английски правопис „Spelling Вee“. Участваха ученици от пети до седми клас. Победители са: Ирини Тепавичарова – VІ клас – първо място, Кристина Пелтекова – V клас – второ място и Габриела Караданова – V клас – трето място. Момичетата получиха парични награди, осигурени за трети път от г-н Георги Здравков, внук на г-жа Вера Здравкова – дългогодишен учител в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка. Благодарим на г-н Здравков!

Състезанието се организира и проведе от г-жа Сийка Шопова – ст. учител и г-н Михал Батаклиев – ст. учител.

Коледно тържество

На 19.12.2019 г. се проведе коледното тържество, което учениците очакват с нетърпение. Учителите от нашето училище обявиха литературен конкурс за стихотворение, разказ, есе на тема: „Моята Коледа“. На празника присъстваха родители, директорите и учители от Дома за деца и ученическото общежитие в Широка лъка, наши бивши ученици. Прозвучаха любими песни, стихотворения, разкази за традиции и обичаи, музикална изненада от ученици в прогимназиален етап.

Господин Михал Батаклиев обяви победителите от литературния конкурс „Моята Коледа“: Надя Райчева – VІ клас – първо място за есето „Духът на Коледа“; Кристина Пелтекова – V клас – второ място за разказа „Джуждето Любопитко“ и Елена Славкова – VІІ клас – трето място за есето „Моята Коледа“.

Разбира се, че всеки си отчупи от питката с късмети.

Благодарим на учениците и учителите, които подготвиха незабравимото коледно празнуване – г-жа Сийка Шопова, г-жа Маргарита Чакърова и г-н Михал Батаклиев.

110 години от рождението на Никола Йонков Вапцаров

На 06.12.2019 г. в актовата зала на училището се състоя вълнуващ патронен празник – 110 години от рождението на Никола Йонков Вапцаров.

Посрещнахме много гости: г-н Васил Седянков – кмет на Широка лъка, който ни поздрави, г-жа Димитрия Абрашева – директор на ученическото общежитие, г-жа Стефка Каранлъкова – директор на детска градина „Детелина“, г-н Лазар Терзийски – директор на Дом за деца, който ни връчи поздравителен адрес, г-жа Любка Петрова – председател на Обществения съвет, учители – ветерани, родители и приятели на училището.

Талантливи ученици от НУФИ „Широка лъка“ ни поздравиха за празника, благодарим на г-жа Стоянка Тенова – директор на НУФИ.

Учениците от нашето училище изпълниха музикално – поетична композиция, прозвучаха стихове на Вапцаров, песни, изпълнения на гайда, танци, по традиция най – малките ученици ни зарадваха с драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка“. Празничната програма подготвиха: Магдалена Гергьовска – старши учител, Стефка Пеевска – старши учител и Сийка Шопова – старши учител.

В поздравителното си слово г-жа Маруся Бочукова – директор на училището, пожела да ни съпътстват малки и големи успехи и никога да не изпитваме страх, колебание или липса на вяра. Тя поздрави петокласниците Кристина Пелтекова – отличена с трето място за разказ на тема „Видях доброто“ в четвъртото издание на конкурса „Аз раста патриот“, под патронажа на г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян и Теодора Николова за участие в същия конкурс.

Редакционен екип в състав: Кристина Пелтекова, Теодора Николова, Габриела Караданова – ученици в пети клас и учителите: Маргарита Шишкова, Сийка Шопова и Стефка Пеевска ни зарадва с брой 29/05.12.2019 г. на нашия вестник „Училищен звън“.

Тържествено откриване на учебна 2019 / 2020 година

Открихме учебна 2019 / 2020 год. на 16.09.2019 год. с мило тържество. В пълната актова зала на училището наши гости бяха: г-н Ангел Добриков – главен експерт „Образование“ в Община Смолян, който прочете поздравителен адрес от г-н Николай Мелемов – кмет на Община Смолян, г-н Васил Седянков – кмет на Широка лъка, който поздрави и награди с парични награди първокласниците и учениците от пети клас, които показаха отлични резултати на националното външно оценяване през уч. 2018 / 2019 г. На тържеството беше прочетен поздравителен адрес от г-жа Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян, съпроводен с подарък: национален трибагреник. Благодарим им за вниманието към нас!

На празника присъстваха учители – ветерани, родители и приятели на училището. Г-жа Маруся Бочукова – директор на училището поздрави със запомнящи се думи всички присъстващи, с особено внимание към първокласниците.

Училищният звънец покани учениците в клас.

Ново! Ново! Различно! Прием в V клас за ученици с интерес по музика и изобразително изкуство

От уч. 2019/2020 г. в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, обявяваме училищен прием в V клас за ученици с интерес по музика и изобразително изкуство.

Предлагаме настаняване на ученици в прогимназиален етап от цялата страна в ученическо общежитие, с добре оборудвана база.

План прием – Изтегли (docx)

Отлични резултати на нашите четвъртокласници в НВО – уч. 2018/2019 г.

Поздравяваме учениците от ІV клас за отличните резултати на НВО за уч. 2018/2019 г. Училищата от област Смолян по резултати са на първо място в страната, нашите четвъртокласници са на първо място по математика и човекът и природата, това означава първи резултата в страната. Браво на учениците, на учителите: Магдалена Гергьовска – ст. учител, класен ръководител на ІV клас и Михал Батаклиев – ст. учител на група в ЦОУД! Благодарност и на родителите за доверието и подкрепата!

Информацията е от презентация на г-жа Лидия Парпулева – старши експерт за обучението в начален етап в РУО – Смолян и се предоставя с нейно съгласие.

Благодарим!

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

В залата на читалище „Екзарх Стефан – 1872“ по традиция се събраха учители – ветерани, учители, родители и ученици за 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Ученици от нашето училище поздравиха присъстващите за празника.

Група учители се включиха в празничното шествие в гр. Смолян. Поздравяваме г – жа Гергана Чотрева – секретар на читалище „Екзарх Стефан – 1872“, наградена с Годишна награда на Община Смолян и г – н Михал Батаклиев – старши учител в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, награден с почетен знак „Стою Шишков“ от РУО на МОН – Смолян, връчен от г – жа Мария Семерджиева – началник на РУО.