175 годишен юбилей – 11 май 2007 г.

На заседание на Педагогическия съвет / Протокол № 3 от 16.11.2006 г. / са избрани следните работни групи за подготовка: ремонтни дейности, сцена , украса – Ангел Узунов, Никола Попов, Маруся Пеевска; фотоизложба – Маруся Бочукова, Магдалена Гергьовска, Мария Кинина, Стефка Пеевска; покани, брошура „Училището на Люлката“ –Маруся Бочукова, Мария Коджаколева, Маргарита Чакърова, Роза Петрова; тържествена програма – Мария Коджаколева / изготвила сценария /, Иванка Радичева, Веселина Младенова, Галина Йорданова; състезания, викторини – Мария Кинина, Стефка Пеевска, Никола Попов; коктейл – Иванка Радичева, Магдалена Гергьовска.

175 просветно дело

В подготовката активно се включва училищното настоятелство, с председател Стоян З. Пеевски, непедагогическият персонал, родители, ученици и общественост.

Тържеството се провежда на училищния двор с богата украса, цветя и много гости на 11 май 2007 г. Поздравителни адреси поднасят: Дора Янкова – кмет на Община Смолян, Тодор Петканов – началник на Регионален инспекторат по образование гр. Смолян, Александър Каврошилов – кмет на с. Широка лъка.

Получени са поздравителни адреси и цветя от: Румяна Таулова – държавен експерт в министерството на образованието и науката, Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, Дом за деца лишени от родителска грижа в с. Широка лъка, Дом за медико – социални грижи в с. Широка лъка, Регионална дирекция за социално подпомагане – Смолян, читалище „Екзарх Стефан“ в Широка лъка, целодневна детска градина в Широка лъка, Държавно лесничейство – Широка лъка, Тони Скотланд и Адам Беджър, които присъстват на празника – дарители и приятели на училището от Англия, директори на училища в област Смолян, учители ветерани, бивши ученици.

С решение № 588 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му на 27.04.2007 г., протокол № 43, ОУ „Никола Й. Вапцаров“ е удостоено със „ Златен плакет на Община Смолян“.

Отличието е връчено на директора Маруся Бочукова от кмета на Община Смолян Дора Янкова по време на тържественото честване.

Ценен спомен от празнуването на 175 годишния юбилей са постоянната фотоизложба и брошурата „Училището на Люлката“, която получи всеки от присъстващите на духовното тържество.