Проекти

• Листовки и брошура, изготвени от ученици – клуб „Дигитална работилница“ по проект BG05M2OP001-2.012 – 0001 „Образование за утрешния ден“, уч. 2019 / 2020 г. Ръководител: Стефка Пеевска – старши учител.

• През периода 2001 – 2006 г. – рисуване и оцветяване на поздравителни картички, в партньорство с големите дарители и приятели г-н Тони Скотланд и г-н Адам Беджър.

• Учебната 2005/2006 г. два проекта:

  • – “Толерантност за всеки” – партньори на сдружение “Родопа планина – ХХІ век”.
  • – “Заедно да съхраним традициите на Широка лъка” по програма “Живо наследство” на фондация “Работилница за граждански инициативи “ гр.София, коалиция – Широка лъка.

• През периода 2002 – 2006 г. съвместно с фондация “Ден – Гри – Х” гр. София и ДОВДЛРГ театрални проекти:

  • – “И аз съм дете”;
  • – “Пътуването значи повече от там;
  • – Летни театрални училища – І, ІІ, ІІІ и ІV.

• Празник “Толерантността”- хармония в различията” – 16.11.2005 г.

• 10.02.2005 г. – тържествено честване на 100 г. от рождението на художника Владимир Рилски.

• През месец декември 2002 г. – Екологичен проект “Да опознаем и съхраним нашия дом – Родопи”.

• VІІ клас е колективен член на Българския съюз за защита на Родопите, клуб Широка лъка.

• От 2001 г. до днес – възобновен пролетен момински обичай “Лазаруване”.

• Учебната 2000/2001 г. – Залесяване на вододайни зони в ДЛ с.Широка лъка.

• Учебната 1999/2000г. – Почистване на територии, замърсени с битови отпадъци.

 

С многообразните си дейности, особено при участие в проекти, нашето училище утвърждава облика си на свободно, различно, отворено за нови идеи училище!