Манол Михов Радичев

• Роден в с. Гела на 13.03.1928 г.

• 1946 г. – завършва Духовната семинария в гр. Пловдив.

• Учителствува в с. Мугла и с. Гела.

• 1959 г. – завършва задочно Пловдивския учителски институт със специалност Български език и литература и Музика.

• От септември 1961 г. до 1988 г. е директор на училището. През това време:

– училището се разширява с две пристройки – 1967 г. и 1987 г.
– инсталира се локално парно отопление.
– училището става национален първенец.

• Основател на самодейния битов ансамбъл в с. Гела от 1953 г. и ръководител на училищен и читалищен хор.