Летни театрални училища в с.Широка лъка

• От 04.07. до 24.07.2016 г. ще се проведе четиринадесетата лятна театрална академия

• Летните театрални училища (Лятна театрална академия) се осъществяват от фондация “Ден – Гри Х” гр.София в партньорство с ОУ “Н.Й.Вапцаров” и ДОВДЛРГ “К.Ванчева”.

• Основните дейности се организират чрез работа в творчески ателиета: “Танцови импровизации”, “Театрални игри”, “Игри с маски”, “Кукли”, “Фотодрама”, “Музикални игри” и др.

• Летните театрални училища завършват с детски карнавал, привличайки много деца от региона, местни жители и туристи.

• Основен дарител на летните театрални училища е г-н Адам Беджър – приятел на училището и дома.