Училището – член на системата на Асоциираните към ЮНЕСКО училища

ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО!

• ЮНЕСКО е организация към Обединените нации за образование, наука и култура, която има система от асоциирани училища, посредством които се осигурява участието на българските ученици в програми, експериментални образователни стратегии и учебни модули.

• 26.09.2001 г. – ОУ “Н.Й.Вапцаров” става член на Асоциираните към ЮНЕСКО училища.

• Асоциираните към ЮНЕСКО училища са световна мрежа училища, наречени “лаборатории за новаторства”.

• В България те са около шестдесет от всички образователни степени и географски региони. ОУ “Н.Й.Вапцаров” е единствено асоциирано училище в Смолянска област.

• Участия:

– Национално съвещание в гр.Русе – месец март 2002 г.
– Национален семинар на асоциираните към ЮНЕСКО училища в България – 18 и 19.04.2003 г. в гр. Габрово.
– Международна лятна академия на ЮНЕСКО – на гости на ОУ “Н.Й.Вапцаров” с. Широка лъка – юли 2003 г.
– Национално съвещание в гр. Кърджали – 16 – 18.04.2004 г.