170 години просветно дело в Широка лъка

• Учебната 2001/2002 г. е под знака на честването на 170 г. просветно дело в Широка лъка.

• През месец май 2002 г. се провеждат Дни на просветата и културата в с. Широка лъка с програма:

– 25.05.2002 г. – Освещаване на параклиса “Св.св.Кирил и Методий”.
– Откриване на изложба в ОУ “Н.Й.Вапцаров” с три къта:

– Традиционно факелно шествие на учениците и учителите от основното училище.
– 24.05.2002 г. – тържествено честване на 170 години просветно дело в Широка лъка в ОУ “Н.Й.Вапцаров”.
– 25.05.2002 г. – тържествено честване на 30 годишнина на Средно музикално училище за народно пеене и инструменти.

• На 24 май 2002 г. училищния двор се изпълни с развълнувани гости, учители и ученици, посрещнати с цветя и каба гайди.

– Сценарият за тържеството е изготвен от Мария Н.Коджаколева – учител по български език и литература.
– Издаден е специален брой на училищния вестник “Училищен звън”.
– Гости на тържеството са: Стоян Кушлев – народен представител от НДСВ – възпитаник на училището; Илия Марковски – общинска администрация; Боян Узунов- старши експерт от ИО на МОН, Адам Беджър и Тони Скотланд – приятели и дарители на училището от Англия и много др.
– Прозвучаха поздравителни адреси от: Народното събрание, Министерството на образованието и науката, Любов Драганова – директор на ЮНЕСКО училища, инж. Димитър Палагачев – областен управител, инж.Марин Мръвков – началник на ИО на МОН, Държавен архив – Смолян, Общински координационен съвет на съюза на българските учители, от Български съюз за защита на Родопите, от Математическа гимназия ”Баба Тонка” – Русе, от колектива на СМУ в Широка лъка, от ЦДГ в Широка лъка и много ученици и учители.