Владимир Рилски

Художник, забележителен творец, мъдрец, свързал живота и творчеството си с Широка лъка и основното училище

• Роден в Пещера на 10.02.1905 г.

• В периода 1925 г. – 1929 г. учи живопис в Държавната художествена академия – София, специализира във Виена.

• Две самостоятелни изложби в Пловдив, съвместно със Златю Бояджиев /1936 г. и 1938 г./.

• През 1945 г. заедно със съпругата си Йорданка и двете деца летуват в Широка лъка.

• През 1950 г. – отново са в Широка лъка и записват децата си временно в нашето училище.

• Две следващи самостоятелни изложби на родопска тематика в София /1946 г. и 1964 г./.

• Директорът Манол Радичев и Владимир Рилски се запознават през 1961 г. Манол Радичев настанява художника в малка училищна стая /пионерска стая/ сред гората. Учениците с обич го наричат “Горския цар”.

• Оставя богат картинен фонд в училището.

• Умира през 1969 г.

 

“Благодарим на много даровития художник Владимир Рилски, с помощта на когото се създаде училищна украса”

Из доклад на училището в Широка лъка, съхранен в Държавен архив – Смолян

 

“В Широка лъка къщата е превърната в икона. Широка лъка ме плени. Тук е моята работилница и багреница. Широка лъка е столицата на моя живот.”

Владимир Рилски