Забележителни събития в просветното дело за периода 1872-1890 г.

• През м.август 1872 г. в Широка лъка идва учителят Георги Ламбрев Богданов, възпитаник на Йоаким Груев, който:

– въвежда класно – урочната система;
– изработва нова учебна програма;
– въвежда писане с калем;
– отваря вечерни и неделни курсове за ограмотяване на възрастни;
– открива първата обществено достъпна читалня;
– пламенен революционер;

• В периода 1878 – 1879 г. работят учителите: Георги Узунски, Васил Попстоянов, Калин Найденов, Кръстю Узунов, Петър Найденов.

• През 1888 г. се построява ново двуетажно училище, открива се прогимназия до ІІ клас /шести клас/.

 

БЛАГОДАРНОСТ

 

Училищното настоятелство в Широка лъка изевява публично дълбоката си признателност към родолюбивийт си съотечественик и горещ любител на просвещението г.х.Захарий П.Атанасов, който распален от патриотизъм и въсхищение, благоволи да подари 240 гр.в разни книги на училището, които според желанието му се раздадоха на бедните дечица.
Да живеят такива благодетели!

 

За училищното настоятелство учителът Георги Л.Теодосиев /Богданов/
Широка лъка, 29 юлия 1875
из в.”Напредък”, Цариград, Х, бр.55, 16 август, 1875

 

“Георги Ламбрев Богданов освен в училището, черковата, но за самото население беше полезен, образува читалище в училището, гдето всекога след отпуск на черкова там се отбиваха голяма част от богомолците да слушат и четат българските вестници от цариград: право, век, зорница, турски вестник едирне и др.
Той им състави спестовно д-во “пчелица”, в което мнозина се записаха членове”.

 

Из спомените на Георги Н.Узунски

 

Цялото население на Широка лъка се включва в построяването на новото училище