Административни услуги

1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства. Заявление – образец.

Забележка: В ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, се съхранява архивната документация / без финансова / на СПИ „Максим Горки“, с. Стойките, общ. Смолян.

Изтегли заявление за издаване на дубликат (docx)


2. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава.

Изтегли (docx)


3. Молба до класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини – до 3 дни в една учебна година.

Изтегли бланка (docx)


4. Молба до директора за отсъствие на ученик по уважителни причини – до 7 дни в една учебна година.

Изтегли бланка (docx)