Училището в периода 1914-1935 г.

• По време на Първата световна война в училището постъпват много жени учителки: Сарафка Георгиева, Станка Савова, Тона Ганчева и Нона Николова.

• През 1921 г. в широколъшката прогимназия постъпва като учител Тодор Димитров. Завършил Пловдивския висш педагогически институт, дългогодишен учител и директор на училището с 46 г. трудов стаж.

• През 1922 г. в прогимназията става учител Тодор Масурски, завършил Пловдивския учителски институт. Служи 35 г. на учителското поприще.

• От 1920 г. до 1927 г. се наблюдава текучество в учителския персонал.

• Учителите в Широка лъка участват във всички обществени дейности.

• На 01.08.1935 г. е назначен за директор Тодор Г. Мурджев:

– роден на 5 април 1905 г. в с. Габарево, Старозагорско;
– 1926 г. – завършва педагогическо училище в град Казанлък. През 1932 г. завършва задочно Учителски институт в гр. Шумен със специалност: “Математика, физика, химия, биология, пеене”;
– дългогодишен учител и директор на училището;
– автор на химна на училището;
– диригент на художествен хор в читалище “Просвета”;
– ръководител на детска музикална школа.

Отдава 34 години от своя живот на учителството.