150 години просветно дело в Широка лъка

• 150 г. просветно дело в с. Широка лъка – тържествено честване от 25 май до 31 май 1987 г.

• Директор – Манол Радичев.

• Изграден е юбилеен комитет с председател Ангел Присадов.

• Извършват се дейности по следните направления:

– Реконструиране и модернизиране на учебната база.
– Усъвършенстване на учебно-възпитателния процес.
– Събирателска, проучвателна и популяризираща просветното дело дейност.
– Подготовка и изнасяне на художествени програми, рецитали, конкурси, викторини и концерти.

• За високите си постижения ОУ “Н. Й. Вапцаров” е награждавано с ордени “Кирил и Методий” ІІІ, ІІ и І степен.

• Изработен е филм “Широка лъка – просветно огнище в Родопите”.