ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Скъпи ученици,

Уважаеми учители,

Уважаеми родители,

Поздравявам Ви по повод първия учебен ден. Това е празник, който отбелязваме с радост и надежда. Надежда за бъдещето, което е свързано с децата ни. Образованието е най-важната инвестиция за развитието на обществото ни, то ни обединява. Именно затова разговорът за образованието е разговор за бъдещето.

Уважаеми родители, ние с Вас имаме обща мисия – да образоваме децата си, да бъдат знаещи, можещи, добри и креативни хора. Само заедно можем да постигнем това. Подкрепяйте децата си и възпитавайте у тях уважение към учителя. Това е начинът да успеем в партньорство да изпълним своята мисия.

Уважаеми учители, обществото разчита на Вас да се справим с най-важните предизвикателства, пред които сме изправени. Няма друга професия, от която толкова много да зависи бъдещето ни, духовното и социално-икономическото развитие на страната. Можем да имаме добро образование само с добри и мотивирани учители. Затова полагаме всички усилия да гарантираме политическия и бюджетен избор за повишаване на учителските заплати. Същевременно е важно да оправдаваме този избор с реални възходящи образователни резултати. Големите предизвикателства пред Вас учителите са да мотивирате децата да учат, да провокирате въображението им, да ги възпитате и дори да ги вдъхновите да станат утрешното поколение учители. На Вас разчитаме и Ви се доверяваме.

Скъпи ученици, това е преди всичко Вашият празник. Стъпките по пътя на знанието са бавни и трудни, но винаги носят видим и траен резултат. Той е гарант за Вашето развитие и успех. Вие сте тези, които създават утрешното общество, които ще съхраните България и българското.

Мили първокласници, радвайте се на Вашия първи учебен ден! Пожелавам Ви нестихващо любопитство към новото и познанието. Умението да четете, пишете, смятате и разбирате ще отвори пред Вас нови врати и ще Ви съпътства през целия житейски път. Бъдете здрави и ученолюбиви!

Честит празник на всички и на добър час!

24 май 2018 г. – Тържествено честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Госпожа Магдалена Гергьовска – старши учител в начален етап в нашето училище е отличена с Годишна награда на Община Смолян за 2018 г. за проведени с учениците извънкласни дейности с екологична насоченост, ефективно партньорство с родителите, подготовка на училищния отбор за участие в Националната викторина „Да запазим децата на пътя и успешно прилагане на придобити умения за работа с ученици със специални образователни потребности.

Поздравления за наградата!

Програма за честването на 200 години просветно дело в Широка лъка

„Този празник го дължим на тези преди нас, на себе си и на тези след нас!“

Ще се радваме да сме заедно!

Програма:

04.06.2018 г.
14.00 ч. – Откриване на изложба „200 г. просветно дело – началото“.

06.06.2018 г.
18.30 ч. – Разговор за духовността с проф. Ради Радичев – преподавател в Минно-геоложки университет в гр. София, краевед.

07.06.2018 г.
10.30 ч. – Регионална конференция на тема: „Първите просветни огнища в Родопите – в миналото и днес“, със съдействието на РУО на МОН – Смолян.

08.06.2018 г.
18.30 ч. – Концерт на учениците от НУФИ „Широка лъка“.

09.06.2018 г.
10.30 ч. – Тържествено честване.
12.00 ч. – Разглеждане на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.
13.00 ч. – Коктейл.

Тържествено честване на 200 години просветно дело в Широка лъка

Учениците и учителите от ОУ „Никола Й. Вапцаров“ се включиха в инициативата „Розите на България“

На 11.05.2018 г. – Ден на Светите братя Кирил и Методий, учениците и учителите от ОУ „Никола Й. Вапцаров“ се включиха в инициативата „Розите на България“, организирана от Министерството на образованието и науката.

Изработихме символ – роза, част от учениците се облякоха с български народни носии.
Подготовката и хорото се организираха от Гергана Чотрева – старши учител.

Дарителска акция

Обявяваме дарителска акция за събиране на стари училищни документи, тетрадки и училищни пособия, с които ще подредим музейна сбирка.

Срок: 31.05.2018 г., място за предаване: кабинет на ЗАС – Васка Карова.

Тържествено честване на 200 години просветно дело в Широка лъка

30.01.2018 г. – На заседание на Обществения съвет към кметство Широка лъка Васил Седянков – кмет, предложи тържественото честване да се проведе на 09.06.2018 г. от 10.30 ч. с почетен патронаж на г-н Бойко Борисов – министър – председател на Република България и организационен комитет в състав: председател: Красимир Вълчев – министър на образованието и науката; заместник – председатели: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян, д – р Даниела Дариткова – народен представител и д – р Красимир Събев – народен представител; секретари: Васил Седянков – кмет на с. Широка лъка, Маруся Бочукова – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в с. Широка лъка и Стоянка Тенова – директор на НУФИ „Широка лъка“; членове: Недялко Славов – областен управител на Област Смолян, Димитър Кръстанов – председател на Общински съвет – Смолян, Адриан Петров – заместник – областен управител, Мария Семерджиева – началник на РУО на МОН – Смолян, Венера Аръчкова – заместник – кмет на Община Смолян, Момчил Николов – секретар на Община Смолян, Зоя Начева – директор на Държавен архив – Смолян, Таня Марева–директор на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, Янко Пелтеков – председател на НЧ „Екзарх Стефан – 1872“ в с. Широка лъка и Гергана Чотрева – секретар на НЧ „Екзарх Стефан – 1872“ в с. Широка лъка.

19.03.2018 г. – в гр. Смолян при г – н Николай Мелемов – кмет на Община Смолян се проведе работна среща на организационния комитет, на която присъстваха по – голяма част от състава.

Васил Седянков – кмет на с. Широка лъка съобщи, че са получени потвърдителни писма от всички членове на организационния комитет.

Маруся Бочукова – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в с. Широка лъка, съобщи дейностите, които се подготвят за периода 04.06. – 09.06.2018 г. и след уточнения ще се оформят в програма.

Таня Марева – директор на регионалния исторически музей в гр. Смолян,предложи да се обяви дарителска акция за събиране на стари училищни документи, тетрадки и учебни пособия, с които да се подреди музейна сбирка.

Зоя Начева – директор на Държавен архив – Смолян, съобщи, че заедно с колегите ще сканират снимки и документи за изложба.

Венера Аръчкова – заместник – кмет на Община Смолян, заяви, че ще съдейства за изработване на значки и плакети.

Пролетен момински обичай „Лазаруване“

На 31.03.2018 г., по традиция, наши момичета участваха в пролетен момински обичай „Лазаруване“. Тази дейност осъществяваме съвместно с читалище „Екзарх Стефан – 1872“, с. Широка лъка.

Общински кръг на националната викторина по БДП – „Да запазим децата на пътя“

На 27.03.2018 г. в гр. Смолян се проведе общински кръг на националната викторина по БДП – „Да запазим децата на пътя“. Училищният ни отбор в състав: Антон Г. Георгиев, Божидара Ат. Малкочева, Виктория К. Домашенко и Дечо З. Славчев се класира отново на четвърто място от общо осем участващи отбори. Шестокласниците се подготвиха от госпожа Магдалена Гергьовска – старши учител.

Училищно състезание по правопис на английски език

На 08.03.2018 г. се проведе училищно състезание по правопис на английски език – Spelling Bee, което е част от национално състезание по правопис на английски език. Участваха тринадесет ученици от трети до седми клас.

Добрата организация и провеждане е заслуга на госпожа Сийка Шопова – старши учител по български език и литература и английски език. След спазване на строги правила се отличиха: Божидара Ат. Малкочева – VІ клас, първо място; Ангелина З. Славчева – VІ клас, второ място и Кристина Ст. Пелтекова – ІІІ клас, трето място.

Тържествено честване на 3 март и традиционния кукерски празник „Песпонеделник“

Учениците от нашето училище участваха в дейностите, свързани с тържествено честване на 3 март и традиционния кукерски празник „Песпонеделник“:

– на 01.03.2018 г. подредихме изложба от рисунки на тема „Кукери“;
– на 02.03.2018 г. в залата на читалище „Екзарх Стефан – 1872“ нашите ученици участваха в музикално – поетична композиция, посветена на 3 март – национален празник на нашата родина;
– на 03.03.2018 г. се включихме в поднасяне на цветя и венци пред паметниците на загиналите герои.