Интересно и любопитно!

Седем двойки лястовици си направиха нови гнезда по сградата на основно училище „Никола Й. Вапцаров“. Удивително е наблюдаването на труда, усърдието и радостта на птиците! Очакваме техните рожби. Надяваме се на добро съжителство!

Годишна награда на Община Смолян за 2020 г. получи г-жа Маргарита Чакърова

Още едно отличие за учител в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка – Маргарита Ал. Чакърова – старши учител в начален етап е наградена с Годишна награда на Община Смолян за 2020 г. по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост за активна дългогодишна работа със сложен контингент ученици.
Благодарим за отличието! Поздравления за г -жа Чакърова!

Свидетелство за професионална признателност получи г-жа Стефка Пеевска

Свидетелство за професионална признателност получи г-жа Стефка Пеевска – старши учител от Началника на РУО – Смолян – г-жа Мария Семержиева. Наградата е за доказан професионализъм и във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Благодарим за отличието! Поздравяваме г-жа Пеевска!

Информация във връзка с обявеното извънредно положение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
• Насърчавайте детето да бъде активно;
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Училищен кръг на националното състезание по правопис на английски език – Spelling Bee

На 24.02.2020 г. за поредна година в нашето училище се проведе училищен кръг на националното състезание по английски правопис „Spelling Вee“. Участваха ученици от пети до седми клас. Победители са: Ирини Тепавичарова – VІ клас – първо място, Кристина Пелтекова – V клас – второ място и Габриела Караданова – V клас – трето място. Момичетата получиха парични награди, осигурени за трети път от г-н Георги Здравков, внук на г-жа Вера Здравкова – дългогодишен учител в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка. Благодарим на г-н Здравков!

Състезанието се организира и проведе от г-жа Сийка Шопова – ст. учител и г-н Михал Батаклиев – ст. учител.