2017 / 2018

Отчет на бюджета на училището за второ тримесечие на 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за първо тримесечие на 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на училището за 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за четвърто тримесечие – 2017 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за трето тримесечие – 2017 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за второ тримесечие – 2017 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за първо тримесечие – 2017 г. Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на училището за 2017 г. Разгледай |  Изтегли


Програма за целодневна организация на учебния ден Разгледай |  Изтегли


Правилник за дейността на училището Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Стратегия за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка за периода 2016 / 2017 – 2020 / 2021 учебна година Разгледай |  Изтегли


Спортен календар за учебната 2017 / 2018 година Разгледай |  Изтегли


Годишен план на училището за учебната 2017 / 2018 година Разгледай |  Изтегли


Дневен режим – 2017 / 2018 учебна година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план – 2017 / 2018 учебна година  Разгледай |  Изтегли


rar Архив