2018 / 2019

Отчет бюджет – трето тримесечие – 2019 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет бюджет – второ тримесечие на 2019 г. Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за защита на личните данни  Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019 г. Разгледай |  Изтегли


Бюджет 2019 на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Спортен календар за учебната 2018 / 2019 година Разгледай |  Изтегли


Дневен режим – 2018 / 2019 учебна година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план – 2018 / 2019 учебна година  Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за трето тримесечие на 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за второ тримесечие на 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета на училището за първо тримесечие на 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на училището за 2018 г. Разгледай |  Изтегли


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Стратегия за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка за периода 2016 / 2017 – 2020 / 2021 учебна година Разгледай |  Изтегли


rar Архив