Изложба – Христо Н. Гиневски – историк, родоповед, общественик / 1943 г. – 2017 г. /

На 23.05.2023 г. открихме фотоизложба „Христо Н. Гиневски – историк, родоповед, общественик / 1943 г. – 2017 г. /. Изложбата е съвместна дейност на нашето училище и читалище „Екзарх Стефан – 1872“, подредена е в зала на втория етаж на читалището. Благодарим за съдействието на госпожа Мария Петкова – дъщеря на Христо Гиневски!