Отличие за учител от ОУ „Никола Й. Вапцаров“

Стефка Пеевска – старши учител е наградена с Годишна награда на Община Смолян по повод 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност за използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение и иновации. Поздравяваме г-жа Пеевска! Благодарим за наградата!