Патронен празник на училището

На 07.12.2018 г. по традиция се проведе патронен празник на училището. В актовата зала посрещнахме гости, сред тях г-н Васил Седянков – кмет на с. Широка лъка, родители, учители – ветерани и бивши ученици.

Тържествената музикално – поетична композиция е подготвена от учениците с помощта на старши учителите: Маргарита Чакърова и Сийка Шопова. Прозвучаха незабравими стихове на Никола Вапцаров, песни, гайдарски мелодии и танци. Учениците от начален етап ни зарадваха с драматизация на приказката „Сливи за смет“. Получихме поздравления от г-н Седянков – кмет на Широка лъка, г-жа Маруся Бочукова – директор на нашето училище, г-н Лазар Терзийски – директор на Дома за деца, г-жа Руска Карова – учител – ветеран и др.

Всички участници получиха заслужени аплодисменти.