Плакет и грамота за ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, от управителния съвет на читалище „Екзарх Стефан – 1872“ и кмета на с. Широка лъка

На 11.03.2019 г. ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, получи плакет от управителния съвет на местното читалище „Екзарх Стефан – 1872“ с председател – г-н Янко Пелтеков, за активно участие на ученици и учители в читалищната дейност. Съвместните дейности между училището и читалището са разнообразни и полезни за нашите ученици.

Благодарим за признанието!

Нашето училище получи грамота от кмета на с. Широка лъка за участие в традиционния кукерски празник „Песпонеделник – 2019“. Учениците ни участват в местния кукерски състав и в конкурс за рисунка и апликация на кукерска маска. Наградният фонд за победителите в конкурса е осигурен от кмета на с. Широка лъка – г-н Васил Седянков, на когото благодарим!

Плакет и грамота за ОУ "Никола Й. Вапцаров", с. Широка лъка, от управителния съвет на читалище "Екзарх Стефан - 1872" и кмета на с. Широка лъка