Проект „Научи се да караш ски“ 2022 г.

От 14.03.2022 г. до 17.03.2022 г. ученици от четвърти клас участваха в проект „Научи се да караш ски“ 2022 г. С четвъртокласниците беше г – жа Маргарита Чакърова – класен ръководител – с грижи и подкрепа. Благодарим на всички, които направиха възможен проекта и ни включиха в него!