Христо Балабанов – ученик от VІ клас пътува за лагер в Кишпещ – Унгария

Христо Ст. Балабанов – ученик от VІ клас, ще пътува с група ученици от община Смолян за лагер в Кишпещ – Унгария от 08.07.2016 г. до 17.07.2016 г.