Училищно състезание по правопис на английски език

На 08.03.2018 г. се проведе училищно състезание по правопис на английски език – Spelling Bee, което е част от национално състезание по правопис на английски език. Участваха тринадесет ученици от трети до седми клас.

Добрата организация и провеждане е заслуга на госпожа Сийка Шопова – старши учител по български език и литература и английски език. След спазване на строги правила се отличиха: Божидара Ат. Малкочева – VІ клас, първо място; Ангелина З. Славчева – VІ клас, второ място и Кристина Ст. Пелтекова – ІІІ клас, трето място.