Успехи! Успехи! Успехи!

Поздравяваме учениците:

– Атанас Малинов – 4 клас, за успешното му представяне на национална олимпиада „Знам и мога“ – областен кръг на 25.02.2023 г. в гр. Смолян; национално състезание „Ключът на музиката“ – областен кръг на 17.02.2023 г. в гр. Смолян с първи резултат сред учениците от 4 клас и национален кръг на 18.03.2023 г. в гр. Пловдив; регионален кръг на състезанието по английски език Bulgarian National English Spelling Bee на 25.03.2023 г. в гр. Пловдив.

– Красимир Арабаджиев – 6 клас, за участието му на регионален кръг на състезанието по английски език Bulgarian National English Spelling Bee на 26.03.2023 г. в гр. Пловдив.

Поздравления и за техните учители: г-жа Магдалена Гергьовска, г-жа Сийка Шопова и г-жа Маруся Бочукова!