На 16.01.2018 г. кметът на с. Широка лъка – Васил Седянков и Маруся Бочукова – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ участваха в телевизионно предаване по БНТ 2 – Пловдив за предстоящото честване на 200 години просветно дело в Широка лъка