Пресконференция в с. Широка лъка – 2018 г. – 200 години просветно дело в Широка лъка

На 11.01.2018 г. в кметство Широка лъка се проведе пресконференция за промяна на началната година на просветното дело в селото.

Присъстващи: госпожа Мария Семерджиева – началник на РУО на МОН – Смолян, госпожа Таня Марева – директор на регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, господин Васил Седянков – кмет на Широка лъка, Маруся Бочукова – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Широка лъка, Стоянка Тенова – директор на НУФИ „Широка лъка“, бивши кметове, общественици, журналисти.

Пресконференцията беше открита от господин Васил Седянков, който благодари за вниманието към събитието и предостави възможност на Маруся Бочукова да сподели как се стига до промяна на годината, от 1832 г. на 1818 г.

Директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ сподели, че задачата с проучването е поставена от проф. Ради Радичев, широколъчанин, университетски преподавател в гр. София и краевед.

В Държавен архив – Смолян село Широка лъка има богата документация. Открити са неоспорими доказателства, че първият учител в Широка лъка е Костадин Василев – Шоко, който през 1818 г. „събрал дребните деца в Широка лъка и започнал да учителствува“.

На изпратеното писмо от основното училище до Национален музей на образованието в гр. Габрово с копия на архивните доказателства и историческа справка, получихме отговор / вх. № 142 / 20.12.2017 г. /. В писмото госпожа Мая Карагьозова – директор пише: „Въз основа на изпратена от Вас историческа справка и направена от нас проверка потвърждаваме, че просветно дело във Вашето селище съществува от 1818 г. Това Ви дава право през 2018 г. да чествате 200 години просветно дело.“

Предстоят разговори за празнуване на достолепната годишнина – 200 години просветно дело в Широка лъка.

200 години просветно дело в Широка лъка