22 април – Световен ден на Земята

Световен ден на Земата - 22 април