Посетете изложба!

Галя Петкова – педагог и творец от гр. Девин, ни поздравява за пролетните празници с красивите си творби.
Място: зала в читалище „Екзарх Стефан – 1872“. Изложбата може да се посети от 22.04.2021 г. до 30.05.2021 г.
Организатори: ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка и читалище „Екзарх Стефан – 1872“, с. Широка лъка