22 март – Световен ден на водата

22 март – Световен ден на водата – листовка и информационно табло, изготвени от учениците от седми клас и г-жа Стефка Пеевска – старши учител.

22 март - Световен ден на водата

22 март - Световен ден на водата