Коронавирус

Заповед № РД 06 – 92 / 09.11.2021 г. на директора относно: провеждане на присъствен образователен процес в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, считано от 15.11.2021 г. за учениците от начален етап

Обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС