Обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС

Информация към 08.11.2021 г.

1. Всички класове в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, се обучават в ОРЕС за периода: 08.11.2021 г. – 19.11.2021 г.
2. Извършваме проучване за осигуряване на възможно най – безопасна среда за възстановяване на присъствено обучение в училище на учениците от начален етап, при висока заболяемост повече от 500 на 100 000 население на ниво община.
3. За периода 06.11.2021 г. – 19.11.2021 г. един старши учител е в карантина.
4. За периода 05.11.2021 г. – 14.11.2021 г. учениците от трети клас са в карантина.