Дарителска акция

Обявяваме дарителска акция за събиране на стари училищни документи, тетрадки и училищни пособия, с които ще подредим музейна сбирка.

Срок: 31.05.2018 г., място за предаване: кабинет на ЗАС – Васка Карова.