2019 / 2020

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Разгледай |  Изтегли


Очтет на бюджета за първо тримесечие на 2020 г.
Разгледай |  Изтегли


Бюджет 2020 г. на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Правилник за дейността на училището – учебна 2019 / 2020 год.
Разгледай |  Изтегли


Отчет бюджет – 2019 г. Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за работна заплата в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Закон за защита от дискриминация  Разгледай |  Изтегли


Спортен календар – 2019 / 2020 учебна година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план – 2019 / 2020 учебна година  Разгледай |  Изтегли


Дневен режим – 2019 / 2020 учебна година Разгледай |  Изтегли


Отчет бюджет – трето тримесечие – 2019 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет бюджет – второ тримесечие на 2019 г. Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за защита на личните данни  Разгледай |  Изтегли


Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019 г. Разгледай |  Изтегли


Бюджет 2019 на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с.Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Стратегия за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка за периода 2016 / 2017 – 2020 / 2021 учебна година Разгледай |  Изтегли


rar Архив