Коледно тържество

На 19.12.2019 г. се проведе коледното тържество, което учениците очакват с нетърпение. Учителите от нашето училище обявиха литературен конкурс за стихотворение, разказ, есе на тема: „Моята Коледа“. На празника присъстваха родители, директорите и учители от Дома за деца и ученическото общежитие в Широка лъка, наши бивши ученици. Прозвучаха любими песни, стихотворения, разкази за традиции и обичаи, музикална изненада от ученици в прогимназиален етап.

Господин Михал Батаклиев обяви победителите от литературния конкурс „Моята Коледа“: Надя Райчева – VІ клас – първо място за есето „Духът на Коледа“; Кристина Пелтекова – V клас – второ място за разказа „Джуждето Любопитко“ и Елена Славкова – VІІ клас – трето място за есето „Моята Коледа“.

Разбира се, че всеки си отчупи от питката с късмети.

Благодарим на учениците и учителите, които подготвиха незабравимото коледно празнуване – г-жа Сийка Шопова, г-жа Маргарита Чакърова и г-н Михал Батаклиев.