Приятели на природата

Във връзка с провеждане на Седмица на гората на 12.04.2022 г. се осъществиха следните дейности: пред учениците от нашето училище инж. Николая Никова от ТП ДГС „Широка лъка“, с. Широка лъка, представи презентация на тема: „Традиции в честването на Седмица на гората в България“; засаждане на дръвчета в района на училището. Благодарим на инж. Никова и лесничеите за сътрудничеството!


Среща по НП „Иновации в действие“ Разгледай |  Изтегли