Среща по проект SEEVAL / Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности / № 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

На 31.03. и 01.04.2022 г. в хотел „Армира“ – Старозагорски минерални бани, в проведената среща на пилотните училища в България по проект SEEVAL, от нашето училище участва Сийка Шопова – старши учител, член на училищния екип по проекта. Госпожа Шопова с удовлетворение сподели, че осъществените дейности – обмяна на добри практики в областта на социално и емоционално образование, групови дискусии, презентации, SWOT анализ на прилагане на общо училищен подход за социално и емоционално образование, работилница – Форум театър, са полезни и обогатяващи.

Среща по проект SEEVAL / Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности