Прочетете за нас в „АЗ – БУКИ“, бр. 46, 18 – 24.XI.2021 г., стр. 6

Стремеж за летене

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в Широка лъка участва в проект за социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности

Автор: Антоанета Найденова

От 15 ноември на 100% е възстановено присъственото обучение за децата от начален етап на обучение в Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ в с. Широка лъка, Смолянско. „Направихме тестовете и за наша радост всички са с отрицателни проби. Тествахме част от персонала, който няма зелен сертификат, и започнахме учебния процес“, разказва директорът на училището Маруся Бочукова.

„За нас това е от голямо значение, тъй като контингентът ни е много пъстър. При нас има ученици от Смолян и Чепеларе, настанени в Центъра за работа с деца на улицата в Широка лъка, деца от ученическото общежитие и няколко пътуващи от две съседни села. Въпреки че сме малко защитено училище, това не означава по-малко работа или по-ниско качество“, категорична е Бочукова. Според нея именно запазването на училището в селото символ на възрожденския дух – Широка лъка, помага в него да се задържат малкото останали млади семейства.

В начален етап учениците са 10. „Има и слети паралелки, но това не е толкова страшно, аз самата съм продукт на слята паралелка – споделя моята събеседничка. – Всичко опира до учителя. Когато той си е на мястото и е можещ, работещ и всеотдаен, няма проблем за децата. Затова не е важно колко са учениците, а какви задачи си поставяме и какви цели успяваме да постигнем.“

Цветната палитра от деца живее в общност и това им помага да се научат да приемат различните. Да живеят, учат и откриват света заедно. Възникналите конфликтни ситуации се разрешават своевременно, така че да не се стигне до тормоз или агресия. Училището разполага с кабинет за ранна превенция на деца с личностни проблеми – форма на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Идеята за него е взета от добър опит в Габрово, въведена е преди доста години и залагането на превенцията дава резултати.

Учителите са 10, сред тях има един ресурсен и двама, които отговарят за целодневната организация на две групи ученици – една в начален и една в прогимназиален етап.

Децата със специални образователни потребности са 9 и са подпомагани допълнително от ресурсния учител по график, а в останалите часове са в класовете при другите деца. Те са възпитаници на Центъра за работа с деца на улицата – нова социална услуга, която се предоставя на подрастващи от семейства с нисък социален статус. „Работата с тях е трудна, но професионализмът си личи именно при работата с такива деца. Имаме богат опит, тъй като дълго време при нас имаше ученици от Дома за деца, лишени от родителска грижа. Някои от тях вече са успешни хора – с висше образование, с професии, което показва, че годините на пребиваване при нас са им били от полза“, обяснява Маруся Бочукова.

След завършване на училището учениците със СОП, които са на ресурсно подпомагане, се насочват да продължат образованието си в професионалните гимназии в региона.

От 2001 г. ОУ „Н.Й. Вапцаров“ е член на Системата на асоциираните училища към ЮНЕСКО. В началото на всяка учебна година се приема годишен план за дейностите и всеки месец има проява по тема, определена от международната организация. В условията на пандемия повечето дейности са свързани с изготвянето на информационни табла и листовки по повод международни чествания на ООН и ЮНЕСКО. Например за Европейския ден на езиците, за международните дни на майчиния език, на учителите, на толерантността, на жените, за световните дни на поезията, на водата, на книгата и авторското право, на културното многообразие, на околната среда.

При изготвянето на материалите учениците се ръководят от училищния координатор Стефка Пеневска. През изминалата учебна година на Международния ден на културното многообразие учениците от ромския етнос правят интересно представяне, за да запознаят съучениците си със собствената си култура и фолклор и да се научат да живеят заедно, каквото е и мотото на ЮНЕСКО.

„Поддържаме връзка и с други асоциирани към ЮНЕСКО училища в страната, но най-вече с най-близките – ОУ „Проф. Марин Дринов“ в Панагюрище и ОУ „Любен Каравелов” в Хасково – уточнява директорката. – С тях обменяме педагогически екипи и добри практики. Например през 2018 г. хасковска група ни гостува по случай 200 години просветно дело в Широка лъка. Но сега заради пандемията поддържаме предимно виртуални връзки.“

От две години в Широка лъка функционира нова структура – ученическо общежитие. Идеята е в него да се настаняват безплатно ученици от V, VI и VII клас от цяла България, които да получават допълнителна подготовка и след това да могат да продължат образованието си в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“. За тази цел в училищните планове сред избираемите учебни предмети са заложени часове по изобразително изкуство и музика в занимания по интереси. Така децата ще са по-подготвени за приемните изпити, на които трябва да се явят след VII клас, ако искат да кандидатстват в Националното училище. В момента има три такива деца от страната, които са в общежитието. За младите таланти е осигурена и храна срещу минимална сума, така че чисто финансово настаняването е достъпно.

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в различни проекти и национални програми. Но особена гордост за екипа е получената персонална покана от доц. Венета Узунова от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) на Тракийския университет – Стара Загора, за включване в проекта „Социално и емоционално образование за изграждане на приобщаващи училища и ценности“ (SEEVAL) в рамките на следващите две учебни години. По него се подготвя курс за обучение на преподаватели и механизми за действие за прилагане на общоучилищен подход на социално-емоционално учене. Проектът се осъществява от консорциум, координиран от ДИПКУ Тракийския университет – Стара Загора, и включва партньори от България – Центъра за творческо обучение в София, от Гърция, Италия, Малта, Австрия.

„Избрахме екип от петима души и ни предстои да работим по този проект – уточнява директорът. – Обучението ще бъде по модули, като що е то общоучилищен подход при социално-емоционалното учене, изграждане на препоръчителна програма за приложение на подхода, възрастови особености и социално-емоционално учене, както и други теми според резултатите от оценката на потребностите на училищата.“

Друга гордост за училището са летните театрални академии, които се провеждат 14 години. При тях чрез обучение под формата на игра се стимулира познавателната активност на децата и се подпомага социализирането им. За целта се организират творчески ателиета за танцови импровизации, театрални игри, игри с маски, творческо писане, кукли, музикални и рисуващи игри. Проектът се осъществява в партньорство с Дома за деца, лишени от родителска грижа. Водеща е неправителствената Фондация за култура с председател театралният режисьор Елена Панайотова и екип от артисти. В рамките на 3 – 4 седмици те работят с децата в тези ателиета и на финала организират театрално представление с учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и гостуващи в академиите деца. Добрият опит е пренесен в Кисуму, Кения (Африка).

Това лято, впечатлена от летните театрални академии и дейността на Елена Панайотова, театралният режисьор Зорница-София Попганчева започва да прави български игрален филм с работното заглавие „Майка“. Той се снима в училището и района, а след това – в Африка, и се очаква скоро да бъде завършен, а училищният екип да бъде поканен на премиерата.

Училището е в добри отношения и среща пълна подкрепа от кмета на Широка лъка Васил Седянков, от общинската администрация и РУО – Смолян. „Особено много ни помогнаха миналата година, за да успеем да се справим с дигиталния скок, който трябваше да се осъществи в изключително кратки срокове – подчертава Маруся Бочукова. – Подкрепиха ни по всички възможни начини, имахме непрекъсната връзка с екипа на РУО, помагаха с ресурси по всяко време – получихме невероятна морална подкрепа. Сега ползваме „Гугъл класрум“, имаме много обучителни ресурси и вече сме по-уверени и спокойни.“

Училището има дълбоки исторически корени, които стигат до далечната 1818 г. Тогава първият учител Костадин Василев-Шоко събира децата в Широка лъка и започва да ги обучава.

През 1834 г. селото получава разрешение за построяване на черква. Тогава редом с камбанарията на издигнатата само за 38 дни черква „Успение на Света Богородица“ се построява и едноетажна сграда за килийно училище. През 1888 г. в съседство се строи друга училищна сграда на два етажа, днес възстановена и обновена, наричана от широколъчани „старото училище“.

А през 1937 г., когато родолюбивите широколъчани решават да построят нова сграда на училището, те избират място до центъра на селото – местността Люлката, където по празници се извиват хората, а по Гергьовден се правят гергьовските люлки. „Тогава е вдигната първата сграда, а днес корпусите са три. Пазим традициите, но и продължаваме напред – казва моята събеседничка. – На една от външните стени на училищната сграда има пано „Майстор Манол“ на Щиляна Серезлиева. Легендата разказва, че прочутият майстор, затворен във висока кула, трябвало да си направи крила и да полети, за да се спаси. Така и станало… Днес, ние, учителите от широколъшкото училище, искаме да предадем на нашите ученици стремежа за летене. Те имат на разположение и компютърна зала, и изложбена зала, и спортна зала, в която могат да се провеждат състезания по волейбол и баскетбол, и богата училищна библиотека. Отбелязваме заедно всички празници, които се превръщат в събитие за цяла Широка лъка.“

Разгледайте или изтеглете информацията в pdf формат

стр. 1 Разгледай |  Изтегли


стр. 6 Разгледай |  Изтегли