Свободни места в 5, 6 и 7 клас и безплатно настаняване в Ученическо общежитие

Уч. 2021 / 2022 г. – На училище в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, свободни места в 5, 6 и 7 клас и безплатно настаняване в Ученическо общежитие „Широка лъка“. Заповядайте при нас, за да откриваме света заедно!