Програма за честването на 200 години просветно дело в Широка лъка

„Този празник го дължим на тези преди нас, на себе си и на тези след нас!“

Ще се радваме да сме заедно!

Програма:

04.06.2018 г.
14.00 ч. – Откриване на изложба „200 г. просветно дело – началото“.

06.06.2018 г.
18.30 ч. – Разговор за духовността с проф. Ради Радичев – преподавател в Минно-геоложки университет в гр. София, краевед.

07.06.2018 г.
10.30 ч. – Регионална конференция на тема: „Първите просветни огнища в Родопите – в миналото и днес“, със съдействието на РУО на МОН – Смолян.

08.06.2018 г.
18.30 ч. – Концерт на учениците от НУФИ „Широка лъка“.

09.06.2018 г.
10.30 ч. – Тържествено честване.
12.00 ч. – Разглеждане на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.
13.00 ч. – Коктейл.

Тържествено честване на 200 години просветно дело в Широка лъка