Тържествено откриване на учебна 2019 / 2020 година

Открихме учебна 2019 / 2020 год. на 16.09.2019 год. с мило тържество. В пълната актова зала на училището наши гости бяха: г-н Ангел Добриков – главен експерт „Образование“ в Община Смолян, който прочете поздравителен адрес от г-н Николай Мелемов – кмет на Община Смолян, г-н Васил Седянков – кмет на Широка лъка, който поздрави и награди с парични награди първокласниците и учениците от пети клас, които показаха отлични резултати на националното външно оценяване през уч. 2018 / 2019 г. На тържеството беше прочетен поздравителен адрес от г-жа Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян, съпроводен с подарък: национален трибагреник. Благодарим им за вниманието към нас!

На празника присъстваха учители – ветерани, родители и приятели на училището. Г-жа Маруся Бочукова – директор на училището поздрави със запомнящи се думи всички присъстващи, с особено внимание към първокласниците.

Училищният звънец покани учениците в клас.